top of page

Курсове по английски за малки деца 4-5 г.

От учебната 2014-2015 година English Next Door осъществява специална програма за обучение на най-малките ученици. 4-годишните се обучават безплатно, като заплащат само цената на учебните комплекти. Тези промоционални условия важат до запълването на местата за една група от 8-12 деца. При по-голям брой желаещи, може да се сформира още една група при посочените по-долу условия.

Учебник: My First English Adventure - 1, 2, според възрастта 

(групи F1, F2)

Устен курс на обучение, 60 учебни часа годишно

Учебен комплект

42 лв.

Цена

510 лв.

Курсове по английски за деца в предучилищна възраст

Децата от предучилищна възраст 6 години се обучават в устен курс с учебници, слушане на оригинални записи, много песни и игри. Последните два месеца на учебната година те научават буквите от английската азбука устно и с ключови думи към тях. Това ги подготвя за писането на буквите в първи клас.

Учебник: English Adventure Starter А (група S1)

100 учебни часа годишно

Цена

378 лв.

41 лв.

Учебен комплект

Цена

850 лв.

Учебен комплект

35 лв.

bottom of page