top of page

Летни курсове по английски език

  • Летни курсове по английски за ученици 1-6 клас

  • По 2 часа английски всеки ден

  • Начало юни 2020 г. 

1-4 клас

270-360 лв.

30-40 уч. ч.

60 уч. ч.

540 лв.

5-6 клас

за 2-6 клас

36 лв.

Граматика

bottom of page