Езиков център
English Next Door
гр. София 1712, Младост 3,
бл. 301, вх. офиси, офис 10
 
(02) 884 00 97
0884 618 190
office@english-nextdoor.com

Намерете ни:

 

  • Facebook Classic
  • Instagram
  • You tube

© 2006-2019 English Next Door

Всички права запазени

График за преговорни уроци преди началото на учебна година 2019/2020

Вторник

17.09.

Сряда

18.09.

10:00-11:10

I5

Четвъртък

19.09.

I5

Петък

19.09.

11:30-12:30

P2

P1

P2

P1

15:00-16:00

I5

I5

16:30-17:30

P2

P2

17:30-18:15

S2

18:00-19:00

EW1

P1

EW1

Вторник

24.09.

10:00-11:10

Сряда

25.09.

Четвъртък

26.09.

P3

I6

Петък

27.09.

P3

11:30-12:30

P4

P4

15:00-16:00

I5

P3

I5

P3

16:15-17:15

P3

P4

P3

P4

17:30-18:30

I6

18:00-19:00

P1

Актуални цени на учебните комплекти по английски език

Групи F1 и F2 - 4-5 години

My First English Adventure

41,00 лв.

Групи S1 - предучилищна възраст

Групи S2 - 1-2 клас с писане на азбуката

New English Adventure Starter A

New English Adventure Starter B

Групи P2 - ученици 4 клас

Project 2

85,50 лв.

Групи P3 - ученици 5 клас

Project 3

Групи P4 - ученици 6 клас

Project 4

Групи I5, I6 - ученици 6-12 клас

Insight

50,00 лв.

Групи I5, I6 - ученици 6-12 клас

Insight

34,00 лв.

54,00 лв.

Групи EW1 - начален курс 2-1 клас (писали азбуката)

Групи P1 - ученици 3 клас

English World 1

Project 1

77,00 лв.

81,00 лв.

86,00 лв.

88,00 лв.

67,00 лв.

В цената на учебните комплекти е включена и цената на книжка.

Парите за учебниците ще събираме в офиса до

20 септември, 2019 г.