top of page

Индивидуално и полуиндивидуално обучение

За деца и ученици до 7 клас включително

18 лв. | уч. час за един ученик

10 лв.  | уч. час за двама ученика

За ученици горен курс и възрастни

20 лв. | уч. час за един ученик/студент

12 лв. | уч. час за двама ученика/студента

22 лв. | уч. час за 1 възрастен

15 лв.уч. час за двама възрастни 

Бизнес и специализиран английски, сертификатна подготовка, подготовка за матура и кандидатстване във ВУЗ

25 лв. | уч. час за един ученик

18 лв. | уч. час за двама ученика

bottom of page