top of page

Кога детето ми да започне да учи английски? Колко рано е навреме?

Актуализирано: 2.06.2021 г.

В днешно време децата ни се срещат с чуждия език в най-ранна възраст - чрез гледане на детски филмчета и анимации по различните телевизионни канали, в You Tube и други платформи. Дори и куклите им говорят на английски :) И все по-често те учат английски език още в предучилищна възраст - като устен курс и най-вече под формата на игри, слушане на песнички, оцветяване и свързване с ползване на многобройни визуални средства и мултимедия. Към това трябва да добавим и мобилните приложения, които предоставят изключително интересни възможности за интерактивно учене и попиване на езика.

Затова не трябва да ни учудва, че едно малко дете на 4-5 години вече използва голям набор от думи и изрази на английски, употребени правилно. В учителската си практика съм имала такива случаи с деца във възрастта 4-6 години, които абсолютно правилно употребяват изрази от разговорния английски и могат да проведат кратък разговор. И тези знания те са придобили само чрез гледане на детски филмчета на английски, без никаква допълнителна помощ от родителите. Възрастта 4-6 години е идеална за започване на обучение по чужд език, защото децата много лесно възприемат и запомнят.

Езиков център English Next Door започна своята специална програма за ранно чуждоезиково обучение на 4-годишни деца през 2014 година и вече 6 години обучаваме безплатно малките ни ученици. Целта ни е да създадем у децата интерес към чуждия език и да ги научим на много навици, като още в края на първата година на обучение те да могат да разбират инструкциите/командите от учителя на английски. Така се получава една ефективна комуникация на английски между учител и ученик. Дали да се говори на децата в часа само на английски? Това си има своите плюсове и минуси. Разбира се, че практиката "total immersion" т.е. "цялостно потапяне в езика" е прекрасен начин да се учи бързо и неусетно чужд език, но понякога това може да стресне децата и да превърне заниманията по английски в неприятно преживяване. И не само в тази ранна възраст. Такива случаи има и с ученици в началните класове, посещавали езикови школи, където "не трябва да се казва нито дума на български". Затова най-добре е да не се изпада в крайности и да се намери един добър баланс в часовете с малките ученици, като се цели те да разбират поставените им задачи от учителя на английски и да могат да ги изпълняват. Разбира се, че можем да им обясним някои думички на български или да се пошегуваме с тях на родния език. Това няма да наруши качеството на преподаване.

Нормално е родителите да искат да разберат колко много думички е научило детето на английски и в къщи да го питат "Как е ........на английски?" Но не винаги получават отговор от детето и това ги притеснява, защото знаят, че тази дума е вече учена в курса по английски. Това е така, защото децата са свикнали да им се задава въпрос от учителката на английски, в определена ситуация в часа, по определено упражнение, а така зададеният от родителя въпрос не предизвиква у тях верния отговор. В тази възраст има голям процент пасивно натрупване на знанията у децата т.е. те са научили вече много думи и изрази, но не винаги могат да ги употребят в точния момент. Уважаеми родители, не се притеснявайте! След 1-2 години учене на езика детето ви ще се отпусне и ще може да ви покаже колко много знае. Ученето на чужд език изисква много постоянство, нищо не става с магическа пръчица и изведнъж. Най-добрите резултати идват след дългогодишни и последователни занимания с езика, не само в курсове и с учител - също и в къщи с четене на книги, гледане на филми и други предавания на английски, пътувания и езикови лагери в други страни ....

И така, стигаме до много важен въпрос- Кога да започне детето да пише английската азбука? Вече 15 години в English Next Door учениците ни започват да пишат английската азбука още в първи клас, успоредно с българската в училище. Най-добре е, ако те са преминали на 6-годишна възраст обучение с устен курс и запознаване с английските букви само визуално. Да знаят имената на 26-те букви от английската азбука, да разпознават малките и големи букви и да могат да ги свързват, да знаят ключови думи, започващи с тях. Без писане на букви, но с една добра подготовка, която прави писането на английската азбука в първи клас лесна задача.

Разбира се, всеки родител решава кога детето му да започне да се занимава допълнително с английски. Често родителите спестяват натоварването на детето в първи клас, но притесненията им са неоснователни. Курсът с писането на азбуката в English Next Door е изключително щадящ малките ни ученици- няма четене и писане на текстове - след писането на буквите (около месец и половина) децата започват да пишат отделни думи, обединени тематично - напр. цветове, числа, храни, животни, дрехи, семейство, стаите в къщата и други. Пишат се няколко типови изречения, за да свикнат учениците с правилния словоред, напр. I like cheese/ I've got brown eyes/ It's a cat/ It's in the kitchen. И все пак, ако запишете детето на английски от втори клас, а не от първи, ще може след края на учебната година да се възползвате от летните ни курсове за повишаване на нивото, които се провеждат през м.юни-юли. Това важи и за започване на обучението от 3-4-5 клас.

Важно е да знаете, че курсът за ограмотяване т.е. писане на английската азбука е изключително важен. В този курс на обучение децата изучават фонетичните особености на чуждия език, произношението на определени групи гласни/съгласни, видове произношения на всяка отделна буква и осъществяват активна комуникация с учителя на английски. Така че, колкото по-рано, толкова по-добре! Детето Ви още в първи клас ще си създаде навици за учене на чуждия език, за правилно водене на тетрадка-речник, която ще му помага в изучаването на чуждите думи, ще свикне с редовното писане на новите думи и ако заобича езика, няма да се противи да си пише домашните по английски после в училище - напротив, това ще бъде една лесна задача за тях. Освен това, детето Ви ще има самочувствие и ще разшири своя кръгозор, защото в часовете по английски се изучава и културата на англоговорящите страни.

Пожелаваме Ви успех във вземането на това важно решение. Вашите деца могат!
コメント


bottom of page